Кремація біовідходів

 

Кремація специфічних біологічних відходів лікарень, клінік та інших медичних закладів

Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія: Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт.

З 28.06.2015 року, набув чинності новий Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності". Відповідно до статті 21 цього Закону ліцензії, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими на весь період дії.