Робота крематорію

Порядок функціонування крематорію та колумбарію у місті Києві

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської міської
державної адміністрації
від З0. 11. 2005 № 2203

ПОРЯДОК
функціонування крематорію та колумбарію у місті Києві

Цей порядок розроблено з метою реалізації положень Закону України „Про поховання та похоронну справу» та нормативних актів з питань ритуального обслуговування у місті Києві.

1. З метою розміщення крематорію і колумбарію для поховання урн з прахом померлих, ритуальній службі спеціалізованому комунальному підприємству „Київський крематорій» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в постійне користування відповідно до вимог земельного законодавства та гігієнічних вимог щодо обслуговування утримання місць поховань надається земельна ділянка на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі.

2. На території Київського крематорію відповідно до статті 26 Закону України «Про поховання та похоронну справу» поховання померлих здійснюється шляхом:
— спалювання в крематорії труни з тілом померлого та закопування в могилі чи розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого;
— розвіювання праху померлого.

3. Функціонування крематорію та колумбарію забезпечує ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Київський крематорій» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)  Розпорядок роботи крематорію : з 09.00 год. до 18.00 год. Розпорядок роботи крематорію та колумбарію розміщується на видному місці біля входу.

4. На підставі свідоцтва про смерть особа, яка зобов’язалася поховати померлого, звертається до ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) або ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально- побутового обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з приводу укладання відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Підставою для оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання померлого шляхом спалювання в крематорії труни з тілом померлого та закопування в могилі чи розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого або розвіювання праху померлого є свідоцтво про смерть померлого та виражене в письмовій формі волевиявлення померлого, оформлене за життя про бажання бути підданим кремації після смерті. При наявності свідоцтва про смерть та відсутності волевиявлення, рішення про кремацію тіла померлого може приймати особа, яка зобов’язалась поховати померлого. Після оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання, особі, яка зобов’язалася поховати померлого, видається довідка на одержання праху.

5. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання здійснюється відповідно до Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193.

6. Доставка труни з тілом померлого до крематорію здійснюється спеціалізованим автотранспортом з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.
Тіло померлого для проведення кремації доставляють до крематорію в труні, виготовленій із матеріалу, що відповідає державним стандартам та чинним екологічним вимогам, встановленим для технологічного процесу кремації.

7. Забороняється відкривати труну при прощанні, якщо причиною смерті була інфекційна хвороба. Порядок кремації труни з тілом померлої особи, що хворіла на небезпечну інфекційну хворобу, здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

8. Після завершення громадянської панахиди та офіційного прощання з померлим, доступ рідних і близьких до тіла покійного забороняється.

9. Після проведення громадянської панахиди вінки передаються на добове зберігання у відповідне приміщення крематорію для подальшої їх передачі замовнику або на знищення. Встановлення вінків біля місця поховання урни не дозволяється.

10. Після спалювання в крематорії труни з тілом померлого прах вміщується в спеціальну урну, яка герметично закривається, та доставляється працівниками крематорію у сховище. Урна з прахом видається на підставі свідоцтва про смерть, довідки на одержання праху та документа, що посвідчує особу.

11. Після здійснення поховання користувачу місця поховання (власнику колумбарної ніші) ритуальною службою спеціалізованим комунальним  підприємством «Київський крематорій» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) видається свідоцтво про поховання з зазначенням номеру ділянки, ряду, місця.

12. Поховання урн з прахом здійснюється в спеціально побудованих колумбаріях чи пристосованих для цього огороджувальних стінах, конструкція яких повинна передбачати не більше трьох рядів ніш по вертикалі та забезпечувати вільний доступ до них. Для здійснення поховання урни з прахом померлого у землю виділяється місце розміром 0,8×0,8 м, де можливе розташування декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх вертикально. Глибина поховання не нормується.

13. В колумбарній ніші на місці поховання урни з прахом померлого встановлюється намогильна плита, розмір якої не може перевищувати розмір колумбарної ніші.

14. Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій» такі документи: оригінал свідоцтва про смерть похованого; свідоцтво про поховання; документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації; реквізити виконавця намогильної споруди. Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

15. Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць.

16. Установлені намогильні споруди реєструються ритуальною службою спеціалізованим комунальним підприємством «Київський крематорій» в Книзі обліку намогильних споруд.

17. У разі, коли виконавець волевиявлення відмовляється забрати урну з прахом впродовж одного року після здійснення кремації, поховання такої урни з прахом померлого здійснюється шляхом розвіювання праху померлого відповідно до статті 26 Закону України „Про поховання та похоронну справу».

18. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини. Для прийняття рішення про здійснення перепоховання останків померлого користувач місця поховання подає до Головного управління ритуальних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заяву користувача місця поховання з обґрунтуванням причин перепоховання; висновок місцевого закладу санепідемслужби про можливість ексгумації; лікарське свідоцтво про смерть; дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на перепоховання останків на іншому кладовищі. За результатами розгляду поданих документів Головне управління ритуальних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) приймає рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, надає користувачу обґрунтовану письмову відмову. Ритуальна служба забезпечує оформлення, договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його виконання.

19. На території крематорію та колумбаріїв не можуть бути розміщені об’єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком колумбарних ніш та склепів, які є власністю особи, яка придбала їх за власні кошти.

20. Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство „Київський крематорій» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує:
— безперешкодний проїзд територією крематорію та колумбарію транспорту, що задіяний в похованні померлого;
— охорону крематорію та колумбарію;
— постійне прибирання алей, проїздів, доріжок та вивезення сміття ;
— установлення вздовж алей урн для сміття ;
— справність освітлення, водопроводу, каналізації, басейнів, резервуарів, водостоків тощо, підтримання чистоти та порядку в місцях загального користування;
— виконання поточного та капітального ремонтів зовнішньої огорожі, будівель і споруд, алей, доріг, доріжок та інших елементів благоустрою;
— догляд і поливання усіх видів зелених насаджень в місцях загального користування, їх оновлення, висаджування квітів на клумбах і газонах, покіс трав, постійний догляд за ними;
— встановлення вздовж алей, доріг і доріжок лав для відпочинку відвідувачів.

21. На території крематорію та колумбарію забороняється:
— порушувати тишу та порядок;
— палити у не відведених для цього місцях;
— їздити територією на автотранспорті (крім того, що задіяний в похованні), мотоциклі, велосипеді;
— обрізувати, висаджувати та пересаджувати дерева без погодження з адміністрацією крематорію;
— вигулювати та випасати тварин;
— знаходитися на території крематорію, колумбарію після його закриття;
— стороннім особам знаходитися у виробничих приміщеннях.

Заступник голови — керівник апарату Б.Стичинський